U jednu nasmejanu jesen
čupav, plav i zanesen
nosim ti ozvezdanu noć na dar.

Da krckamo zvezdice kao orase
nebeski plašt noći stavimo podase
i od svega napravimo magiju i čar...

Da, bar...

Od svega toga ostane
samo tiho laku noć
i poljubac na vrh usana, kao iz stiha.
Sve što preostane je ljubav
krotka, mirna i tiha...