Ljubavnoj strofi muziku tražim
Duši šapućem da smrt ne postoji
Veliku želju većom snažim
Slede me koraci, možda su moji...

Ne vidim lice svoje vrelo
Koje mi u susret nasmešeno ide
Ne vidim...
Ali moja dva lica se vide!