Pokaza mi Dunav
kako je lepo Sunce
kada se ogleda
u plavetnilu dubokih voda
kao dečak
kada se ogleda
u dubini očiju
svoje devojčice
i kako je lepo
kada tečeš
nekuda davno
i nekuda daleko
i baš te briga
da,baš te briga
kuda ćeš doteći.

Pokaza mi Dunav
kako je lepo Sunce.