[ Generalna ] 26 Septembar, 2013 08:55
Eto
smišljao sam trista
načina da vidiš
kako te volim
zaista...

I pevao
i grlio 
i ljubio
pisao pesme
i  radio sve ono
što se ne sme...

Bez pravila i reda.

A opet
jedan je dečak
jednoga jutra
pokazao kako je to lako
i jednostavno
rešiti i tu muku
i kako samo odrasli
i od ljubavi
prave nauku...


Kada je jednog jutra
tiho ustao
protrljao sanjive oči
i  šaputao:

" Tata!
Pogledaj kako je lepa
pustimo je da spava, samu...
Tata, hajde!
Vidi kako je lepa
Zaljubi se u našu mamu..."

Tako prosto.
[ Generalna ] 19 Septembar, 2013 18:42
Stani!
Kreni...
Još te je mnogo
ostalo u meni.

Ustani!
Odustani...
U mom srcu
ostani...

I bila si
mila
kao vila
svoja krila svila
u mom krilu snila...

Bila...
I sad nekud skrila.

I na kraju
dok jutro bistri dan...

Da li je to sve bio samo san?