Ima u meni tuge...
O da.
I najšarenije duge.

I nekoliko zrna dobrote
da se nekome nađe.

Ima u meni i prostranstva
malo Dunava i neke lađe.

I tišine.
More tišine.

I trudio sam se
Bog zna da jesam
da ne umem
nigde i nikoga boleti.

Ali ponekad
nije bilo dovoljno
bezumno i do srži
voleti...

Ima u meni tuge...
I nekoliko zrna dobrote
da se nekome nađe.