Na životnoj pozornici
ja sve sam bio...

Bio sam kralj
i počesto pajac
kada zavesa se spusti
i nastane tajac.

I bio sam glumac
počesto najveći
svuda gde treba
pričao o radosti i sreći...

Bio i boem i pijanac
i kauboj i indijanac
bio i ništa i sve
kroz životnu zbrku
pratio svoje sne...

Ja sve sam bio
i sve sam glumeo
ali da te ne volim
do srži i bezumno
jedino to nisam umeo...