Ljubim te kada spavaš
i kada se probudiš
opet te ljubim...

I ljubim te kada se smeješ
I kada plačeš
još te više ljubim.

I ljubim uvek
svaki put kada te vidim
i ujutru 
i uveče
i svaki božji dan!

I opet se bojim,
Bog me ubio
kada jednom porasteš,
da te nisam dovoljno ljubio!