Menjam 15 000 pesama
za onu jednu izlizanu kasetu sa deset hitova
mnogo puta izgužvanu
koju sam neprestano slušao iz noći u noći
sanjareći o ljubavima
koje će tek doći...

Menjam tri letovanja
svako po deset dana
za ono jedno jutro
i boju tvoga pogleda
posmatrajući mesec
kako se u Dunavu ogleda.

Nudim i nekoliko potpuno novih telefona
ovih pametnih
za onaj jedan crveni
sa koga sam zvao devojke
po prvi put
drhćući kao prut.


Menjao bih sve
za jednu priliku
da počnem ponovo...

Da opet volim
da budem i srećan i slaman
i da mi opet 

jedino ti budeš taman.