Eto
smišljao sam trista
načina da vidiš
kako te volim
zaista...

I pevao
i grlio 
i ljubio
pisao pesme
i  radio sve ono
što se ne sme...

Bez pravila i reda.

A opet
jedan je dečak
jednoga jutra
pokazao kako je to lako
i jednostavno
rešiti i tu muku
i kako samo odrasli
i od ljubavi
prave nauku...


Kada je jednog jutra
tiho ustao
protrljao sanjive oči
i  šaputao:

" Tata!
Pogledaj kako je lepa
pustimo je da spava, samu...
Tata, hajde!
Vidi kako je lepa
Zaljubi se u našu mamu..."

Tako prosto.