Od prvog dana
čini mi se
još od kada sam prodisao
sedeo sam sam 
i zamišljen
i pesme pisao...

I pisao
pisao
o ljubavi
Mesecu
Dunavu
i sunčevom zraku...

Pisao o malenom dečaku.

O životu pisao
o dobroti
o srcu
i pisao o ljudima
o noći
i raznim drugim čudima...

Sve sam to ljubavi i o ljubavi pisao.

Ali tek kada sam
njene oči poljubio
život je dobio boje
a svaka pesma smisao.