U nekoj šumi
na kraju nekog puta
sasvim tiho
otkinu se list
i skoro nečujno
pade na tlo...

Polako se Jesen prikrada
po šumama,livadama
po obodima Grada.

I opet i ponovo
sa rukom u ruci
šetaju se ljubavi
nekud niz Kej
i mirišu za njima pečeni kesteni...

Baš!

I ove Jeseni...